Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
 

Terassi-ja Kalustepesu

Valymo priemonė

Priemonė valymui ir stiprinimui prieš tolimesnį dengimą. Apdorotiems ir neapdorotiems mediniams ir plastiko paviršiams.


Dažai luboms ir sienoms patalposeDažai sienoms laukeVandeniniai dažaiĮrankiai volelisĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
15
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
30
m2/l

Universalus valiklis

Tuo pačiu valikliu galite valyti namo fasadą, terasą, tvorą, lauko baldus ar laiptus. Valiklis tinkamas labai įvairiems paviršiams.

Paprastas ir greitas naudojimas

Pakuotė sukurta vienkartiniam naudojimui. Priklausomai nuo reikalingo kiekio (paviršiaus užterštumo) pasigaminkite tirpalą: priemonės miltelius maišykite su vandeniu.


Tvirtesnis paviršius

Seni, itin užteršti paviršiai susilpnėja. Valiklis ne tik efektyviai šalina nešvarumus, bet ir suteikia paviršiams tvirtumo.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
10.03.2017
 

Terassi-ja Kalustepesu - lauko medienos valymo priemonė

Apibūdinimas
Oksiduojanti valymo priemonė. Patentuotas gaminys, FI120542, SE529353.
Savybės
Terasų ir lauko baldų valymui ir stiprinimui prieš tolimesnį dengimą. Valymo priemonė balina patamsėjusią ir oro sąlygų veikiamą medieną.
Paskirtis
Apdorotiems ir neapdorotiems mediniams ir plastiko paviršiams.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai luboms ir sienoms patalpose Dažai sienoms lauke Vandeniniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
15
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
30
m2/l
Teorinė išeiga
0,5 l valymo miltelių (5 l paruošto naudoti tirpalo) – užtenka apie 15 m2 plotui. 1 l valymo miltelių (10 l paruošto naudoti tirpalo) – užtenka apie 30 m2 plotui priklausomai nuo paviršiaus sugeriamumo bei užterštumo.
Pakuočių dydžiai
0,5 l, 1 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai
Teptukas arba volelis.
Mišinio tinkamumo trukmė (esant +20 ºC temperatūrai)
Tirpalą sunaudokite per 2-4 valandas.
Tankis
1.0 kg/l, ISO 2811
Sandėliavimas
Dėmesio! Gaminys yra oksiduojantis, perskaitykite įspėjamąją informaciją. Saugokite gaminį nuo saulės spindulių, laikykite originalioje pakuotėje šaltoje (esant mažiau nei 30 °C temperatūrai) ir sausoje vietoje.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Priežiūra
Teptuku ar voleliu paviršių denkite paruoštu tirpalu ir palikite 15-30 min. Kietmedžio ir baldų paviršių valymui priemonę palikite 10 min. Siekiant geriausio rezultato, tirpalo denkite daugiau, nei reikalaujama, kad valomas paviršius būtų pakankamai drėgnas. Valydami paviršių, esant šiltam orui, pirmiausiai jį sudrėkinkite vandeniu, užtikrindami, kad paviršius per greitai neišdžius. Jeigu paviršius yra labai patamsėjęs ar purvinas, tirpalą denkite kelis kartus. Venkite tirpalo patekimo ant drabužių, odos ar augalų.

Priemonei suveikus, naudokite šepetį arba slėginį purkštuvą, norėdami kruopščiai vandeniu nuplauti paviršių. Nenaudokite slėginio purkštuvo dideliu slėgiu senų paviršių valymui, kadangi tai gali sukelti paviršiaus pažeidimus. Naudokite plovimo priemones, kurios stipriai neveikia paviršiaus (pavyzdžiui, šveitimo šepetėlis, rupi šveitimo mentelė, plieno vilna ir pan.). Paviršiui nudžiūvus, pašalinkite atplaišas.
Post-treatment
Po valymo priemone, paviršius rekomenduojame perdažyti.
Komponentų maišymas
Atidarytoje plastikinėje taroje sumaišykite 0,5 l priemonės miltelių ir 5 l šalto vandens arba 1 l priemonės miltelių ir 10 l šalto vandens. Visą pakuotės kiekį sunaudokite per vieną kartą. Sumaišytą tirpalą palikite 15 minučių. Prieš pradedant valymą, tirpalą dar kartą išmaišykite. Tirpalas turi būti sunaudotas per 2-4 val. nuo tada, kai paskutiniai priemonės milteliai ištirpsta. Tirpalas yra šarminis (pH> 10).
Įrankių valymas
Įrankius plaukite vandeniu.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
GHS03
GHS03
GHS05
GHS05
GHS07
GHS07
Pavojus. Gali sukelti gaisrą: oksidatorius. Kenksminga prarijus. Gali smarkiai pažeisti akis. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Laikyti atokiau nuo karščio šaltinių. Nerūkyti. Saugoti, kad produktas nebūtų sumaišytas su degiomis ar rūgščiomis medžiagomis. PATEKUS Į AKIS: kruopščiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimkite kontaktinius lęšius, jeigu juos naudojate ir tai lengva padaryti. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Sudėtyje yra <5% anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, ir >30% deguonies pagrindo balinimo priemonių.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Prieš utilizuojant gaminį, visus gaminio miltelius ištirpinkite vandenyje. Po to utilizuokite skystą priemonę pagal šalyje galiojančius įstatymus. Gaminys yra biologiškai suyrantis.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR 5.1 III.
ser050417 / hsa271216 / akk271216 / 0061908

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!