Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
Avainlippu
 

Ultra Classic

Atšiauriam šiaurės klimatui

Serijos „Ultra“ dažai pasižymi naujausia vandeninių dažų technologija. Dėl juose esančio poliakrilato, kuris naudojamas kaip rišiklis, dažų plėvelė išlieka elastinga netgi šaltyje ir plečiasi bei traukiasi kartu su mediena. Pusiau matiniai dažai „Ultra Classic“ tinka pramoniniu būdu apdorotoms medinėms lauko dailylentėms dažyti ir perdažyti.


KiiltäväMatta
Dažai sienoms laukeVandeniniai dažaiĮrankiai purkštuvasĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
4
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
9
m2/l

Tradiciniai pusiau matiniai

Dažai „Ultra Classic“ yra pusiau matiniai, kaip ir ankstesni serijos „Ultra“ dažai. Plati medinių fasadų spalvyno spalvų gama palengvina medinio fasado spalvos pasirinkimą.

Moderni technologija užtikrina atsparumą

Dėl puikaus rišiklio tvirtumo ir elastingumo santykio medieną dengianti dažų plėvelė išlieka elastinga, netrūkinėja ir netrupa, visą jų eksploatacijos laikotarpį. Tinkamas dažų plėvelės tvirtumas leidžia jai ilgiau išlikti švariai, nes purvas prie jos neprikepa netgi vasaros karštyje.

Laidumas vandens garams nesilpnina apsaugos nuo drėgmės

Dažai „Ultra Classic“ saugo medieną nuo vandens, nors ir praleidžia vandens garus. Jai padengtas paviršius atrodo lyg ką tik dažytas netgi atšiauriausio klimato sąlygomis. Šie dažai turi Suomijos vėliavą ir raktą vaizduojantį ženklą, kuris suteikiamas Suomijoje pagamintiems gaminiams.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
26.04.2018
(Ankstesnė data 02.05.2014)
 

Ultra Classic - medinių fasadų aukštos kokybės dažai

Apibūdinimas
Poliakriliniai dažai, itin atsparūs atmosferos poveikiui.
Savybės
Tinka neapdorotiems, pramoniniu būdu apdorotiems arba lauko dažais dažytiems mediniams paviršiams. Taip pat galima naudoti statybvietėse kaip viršutinį sluoksnį pagal kompanijos „Tikkurila“ sistemą „ProHouse“.
Paskirtis
Rekomenduojama medinėms lauko dailylentėms ir kt.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai sienoms lauke Pusiau matiniai dažai Vandeniniai dažai Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
4
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
9
m2/l
Bazė
A ir C
Spalva
Spalvinama pagal Tikkurila medinių fasadų ir lauko dažų spalvynus.
Blizgumas
Pusiau matinis
Teorinė išeiga

Neobliuoti mediniai paviršiai – 4–6 m2/l, obliuoti ir anksčiau dažyti mediniai paviršiai – 7–9 m2/l.


Pakuočių dydžiai
0,9 l, 2,7 l, 9 l, 11,7 l, 18 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai

Purkštuvas arba teptukas. Beorio purkštuvo antgalio skersmuo 0,018–0,023".

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)

Galima liesti maždaug po 1 val., normaliomis sąlygomis kitą sluoksnį galima dengti po 2–4 val.

Esant vėsiam ir drėgnam orui dažai džiūsta ilgiau.

Sausasis likutis
Tūrio dalis apie 41 proc.
Tankis
Apie 1,3 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas
Saugokite nuo šalčio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc.
Paviršiaus paruošimas
Nedažytas paviršius. Pašalinkite purvą, pelėsį ir atplaišas. Purviną ir pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Homeenpoisto“ pagal instrukciją. Kuo ankstesniame statybų etape padenkite gruntu „Valtti Primer“ arba antiseptiku „Valtti Plus Base“. Rūdijančius metalinius elementus, pvz., vinių galvutes, padenkite metalo gruntu „Rostex Super“. Pašalinkite šakų vietose išsiskyrusius sakus.

Pramoniniu būdu apdorotas ir anksčiau dažytas paviršius. Pašalinkite purvą, pelėsį ir atplaišas. Grandykle pašalinkite atšokusią seną dangą ir nušveiskite paviršių plieniniu šepečiu. Purviną ir pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Homeenpoisto“ pagal instrukciją. Iki grynos medienos nušveistas vietas padenkite gruntu „Valtti Primer“ arba antiseptiku „Valtti Plus Base“.
Skiedimas
Skieskite vandeniu (naudokite iki 10 tūrio proc.).
Dengimas
Nedažytas paviršius. Padenkite 1 sluoksniu grunto „Ultra Primer“. Padenkite 1–2 sluoksniais dažų „Ultra Classic“. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus.

Anksčiau dažytas paviršius. Aliejiniais arba akriliniais dažais anksčiau dažytą paviršių padenkite 1–2 sluoksniais dažų „Ultra Classic“ priklausomai nuo jo būklės ir dažų spalvos skirtumo. Nusidėvėjusią akrilinių dažų dangą padenkite gruntu „Ultra Primer“. Padenkite dažais „Ultra Classic“.

Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu. Denkite teptuku arba purkštuvu. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus. Rekomenduojame sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintų dažų kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda.

Medienoje yra sakų ir kitų dažomųjų ekstrakcinių medžiagų, ypač šakų vietose. Dėl temperatūros ir drėgmės svyravimo šiose vietose dangos spalva gali pakisti. Grunto „Ultra Primer“ naudojimas sumažina tokią tikimybę.
Įrankių valymas
Įrankius plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.
Paviršiaus priežiūra
Normaliomis sąlygomis dažų danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po 4 savaičių, todėl iki tol dažytą paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valykite minkštu šepečiu ar drėgna šluoste. Po mėnesio nešvarų paviršių galima plauti plovikliu „Talon Huoltopesu“ (naudokite 1 dalį ploviklio ir 10 dalių vandens). Labai nešvariam ir dėmėtam paviršiui plauti naudokite 1 dalį ploviklio ir 1 dalį vandens. Kruopščiai nuskalaukite ir leiskite išdžiūti.
Remontinis dažymas
Dažais „Ultra Classic“ dažytą paviršių galima perdažyti dažais „Ultra“ arba „Vinha“.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
Subkategorija A/d. Didžiausias leistinas LOJ kiekis – 130 g/l. Didžiausias LOJ kiekis dažuose – 130 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Sudėtyje yra 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono (OIT). Atsargiai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti rūko / aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Sudėtyje yra nedidelis kiekis alergizuojančių medžiagų: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono (BIT) ir 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] bei 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys (C(M)IT/MIT (3:1)), 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato ir 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ono (DCOIT). Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminį sandėliavimo metu. Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys C(M)IT/MIT (3:1)).
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
-
-

Spalvos

Medienos dažų spalvynas

Spalvų medienai katalogą sudaro 120 atspalvių. Atidžiai parinkta spalva gali suteikti visiškai naują įvaizdį Jūsų namo mediniam fasadui.

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!