Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
Avainlippu
 

Ultra Classic

Neįveiks net pats atšiauriausias oras

Pusiau matiniai dažai mediniams fasadams. Apsaugo paviršių nuo išorės veiksnių, pralaidūs garams.


KiiltäväMatta
Dažai sienoms laukeVandeniniai dažaiĮrankiai volelisĮrankiai purkštuvasĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
4
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
9
m2/l

Pusiau matinis blizgesys

Ultra Classic spalvinami dažai lauko darbams. Tradiciškai pasirenkamas matinis blizgesys suteiks nepriekaištingą paviršių Jūsų namų fasadui.

Apsauga nuo dregmes

Dažai apsaugo medinius paviršius nuo drėgmės, tuo  pačiu pasižymi geru garų pralaidumu.

Moderni, oro sąlygoms atspari technologija

Ultra Classic užtikrina paviršaisu apsaugą bei spalvos stabilumą veikiant įvairioms oro sąlygoms. Dažų sluoksnis aspaugo paviršių nuo drėgmės bei purvo.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
02.05.2014
 

Ultra Classic dažai mediniams fasadams

Apibūdinimas
Poliakrilato, išorės veiksniams atsparūs dažai.
Savybės
Neapdorotiems, pramonės būdu gruntuotiems, taip pat anksčiau apdorotiems  lauko medienos paviršiams. Gali būti naudojami kaip apdailos dažai pasirinktam paviršiui.
Paskirtis
Medinės lauko sienos, apkalai ir panašūs medienos paviršiai išorėje.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai sienoms lauke Pusiau matiniai dažai Vandeniniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
4
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
9
m2/l
Bazė
A ir C
Spalva
Spalvos iš Tikkurila medinių fasadų katalogo, dauguma spalvų iš katalogo Tikkurila Symphony 2436.
Blizgumas
Pusiau matinis
Teorinė išeiga
Pjautos medienos paviršiui: 4–6 m²/l; obliuotam ir dažytam paviršiui: 7–9 m²/l.
Pakuočių dydžiai
0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai
Rekomenduojama dažyti teptuku, šepečiu arba purškiant. Beorio purkštuvo antgalio skersmuo 0.018"-0.023" (0.46-0.58 mm). Dažus galima skiesti iki 10 % pagal tūrį.

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Paviršius nelimpa po 1 val. Pakartotinai dažyti galima po 2-4 val. Džiuvimo trukmė ilgėja esant žemesnei temperatūrai ir didesniam oro drėgnumui.
Atsparumas atmosferos poveikiui
Geras, taip pat ir pramoninėje aplinkoje.
Sausasis likutis
Apie 41%.
Tankis
Apie 1.3 kg/l, ISO 2811
Sandėliavimas
Saugoti nuo šalčio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas, oro temperatūra aukštesnė nei +5°C, santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80%.
Paviršiaus paruošimas
Nedažyti paviršiai: nuvalykite dulkes, pelėsius ir purvą. Purvinus ir pelėsiais apėjusius paviršius valykite su hipochloridine priemone Homeenpoisto laikydamiesi instrukcijos nurodymų. Jei yra galimybė, ankstyvoje statybų stadijoje šviežią medieną nugruntuokite statybiniu antiseptiku Valtti Pohjuste arba Valtti Akvabase. Rūdijančias metalines dalis (pvz., vinių galvutes) padenkite antikoroziniu gruntu Rostex. Pašalinkite nuo šakotų vietų sakus naudodami priemonę Oksalakka. Gruntuokite vienu sluoksniu grunto Pito, arba sluoksniu dažų Ultra, arba aliejiniu gruntu. Po to galite dažyti Ultra dažais 1-2 sluoksnius.
Anksčiau dažyti paviršiai: gremžtuku arba metaliniu šepečiu pašalinkite senus dažus. Purvinus ir pelėsiais apėjusius paviršius valykite su hipochloridine priemone Homeenpoisto laikydamiesi instrukcijos nurodymų. Nuvalytą medieną gruntuokite antiseptiku Valtti Pohjuste. Gruntuokite vienu sluoksniu dažų Ultra, arba aliejiniu gruntu.
Anksčiau lateksiniais dažais dažytus paviršius gruntuokite vienu sluoksniu grunto Pito arba sluoksniu dažų Ultra, o dažytus aliejiniais dažais paviršius gruntuokite dažais Ultra arba aliejiniu gruntu. Dažykite 1-2 sluoksniais dažus Ultra, atsižvelgdami į spalvos skirtumus tarp senų ir naujų dažų sluoksnių.
Remontiniam dažymui geroje būklėje esančių paviršių, anksčiau nudažytų Ultra dažais, užtenka vieno sluoksnio Ultra dažų. Ultra dažais dažytą paviršių taip pat galima dengti Pika Teho dažais.
Dažymas
Dažus prieš naudojimą būtinai gerai išmaišykite. Jei reikia, galite atskiesti vandeniu. Dažykite teptuku, šepečiu arba aukšto slėgio purkštuvu. Pjautus lentų galus dažykite itin kruopščiai. Siekiant didelio ploto paviršiaus vientisumo, pasiruoškite konkrečiam plotui pakankamą kiekį dažų.
Įrankių valymas
Nuplaukite darbo įrankius vandeniu arba Tikkurila Pensselipesu (įrankių valiklis).
Paviršiaus priežiūra
Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja tik po mėnesio, todėl iki tol valyti reikia labai atsargiai. Tuo atveju, jei reikės paviršių pavalyti anksčiau minėto termino, rekomenduojamas lengvas valymas drėgna šluoste arba švelniu šepečiu.
Užterštą paviršių galima plauti skiesta priemone Huoltopesu (1 dalis Huoltopesu ir 10 dalių vandens), tačiau ne anksčiau kaip po mėnesio nuo dažymo. Ypač suterštas vietas galima plauti stipriu Huoltopesu ir vandens skiediniu (1:1). Nuvalytus paviršius perplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
A/d subkategorija. Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <130 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Dirginanti, Xi
Dirginanti, Xi
Produkto sudėtyje 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas, 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotazol-3-3onas. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Vengti kontakto su oda. Mūvėti tinkamas apsaugines pirštines. Neįkvėpti garų, darbus atlikti tik gerai vėdinamose patalpose. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Neišleisti į kanalizaciją. Saugoti nuo vaikų.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR -
IB150821sre230813 / jha010611 / akk120312 / hsa29122011 / 696-

Spalvos

Spalvos medienai

Spalvų medienai katalogą sudaro 120 atspalvių. Atidžiai parinkta spalva gali suteikti visiškai naują įvaizdį Jūsų namo mediniam fasadui.

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!