Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
Avainlippu
 

Valtti Kaluste

Apsaugokite lauko medieną

Tirpiklinis lauko medienos aliejus. Skirtas terasoms, lauko baldams, prieplaukoms, tilteliams ir pan. Lengvai dengiamas, giliai įsigeria į medieną, greitai džiūsta.


Tirpikliniai dažaiĮrankiai purkštuvasĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
5
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
15
m2/l

Ryškūs natūralūs atspalviai

Aliejus paryškina natūralią medienos spalvą. Paruoštos spalvos: ruda, pilka ir juoda.

Medienos apsauga

Aliejus giliai įsigeria į medieną, apsaugo nuo drėgmės, purvo, saulės spindulių poveikio. Neleidžia medienai skilinėti. Aliejumi apdorotas paviršius tampa glotnus ir malonus liesti.

Paviršius visai kaip naujas

Aliejus puikiai tinka atnaujinti senus, purvinus, susidėvėjusius lauko medinius paviršius.Kaip aliejuoti medinius paviršius?Video pamoka: kaip paruošti terasą aliejavimui

Video pamoka: kaip paruošti lauko baldus aliejavimui


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
04.05.2016
 

Valtti Kaluste - tirpiklinis lauko medienos aliejus

Apibūdinimas
Tirpiklinis lauko medienos aliejus.
Savybės
Saugo medieną nuo drėgmės ir purvo, neleidžia jai skilinėti.
Paskirtis
Skirtas lauko medienos aliejavimui. Tinka kietmedžio aliejavimui ruda spalva. Impregnuotai, terminiu būdu apdorotai ir anksčiau aliejuotai medienai. Galutinę paviršiaus spalvą lemia natūrali medžio spalva. Geriausia pilka spalva gaunama aliejuojant išblukusią ir neutralia spalva dažytą medieną. Aliejus geriau įsiskverbia į papilkėjusį ir minkštą medienos paviršių, paviršius patamsėja. Prieš aliejuodami visą paviršių patikrinkite spalvą padengdami aliejumi nedidelį plotelį. Terasoms, lauko baldams, prieplaukoms, laiptams.

TECHNINIAI DUOMENYS
Tirpikliniai dažai Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
5
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
15
m2/l
Spalva
Ruda, pilka ir juoda
Blizgumas
nenurodytas
Teorinė išeiga
5-7 m²/l - seniems mediniams paviršiams, 7-15 m²/l naujiems mediniams paviršiams. 
Pakuočių dydžiai
0.9 l, 2.7 l, 9 l.
Skiediklis
Vaitspiritas 1050
Įrankiai
Teptukas, purkštuvas arba kempinė.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Paviršius išdžiūsta per kelias valandas. Įtakos džiūvimo trukmei turi paviršiaus porėtumas ir aliejaus kiekis. Kitą sluoksnį galima dengti nudžiūvus pirmajam.
Atsparumas atmosferos poveikiui
Nuolat atmosferos veikiamą paviršių gali prireikti kasmet peraliejuoti.
Sausasis likutis
Apie 25 proc.
Tankis
0.9 kg/l, ISO 2811
Sandėliavimas
Atsparus šalčiui. Atidarius pakuotę negalima ilgai laikyti. Atidarius pakuotę reikia sunaudoti per vieną sezoną, nes gali pakisti savybės.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc., kad aliejus gerai įsiskverbtų į medieną. Kadangi impregnuota mediena paprastai yra drėgna, rekomenduojame aliejuoti po 6 mėn. medienos džiūvimo laikotarpio. Paviršiaus, aplinkos ir aliejaus temperatūra dengiant ir paviršiui džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.
Paviršiaus paruošimas
Anksčiau nealiejuoti paviršiai
Pašalinkite nešvarumus, pelėsį ir atplaišas. Jei reikia, paviršių nuplaukite pelėsių šalinimo priemone Tikkurila Homeenpoisto pagal instrukcijas.

Anksčiau aliejuoti paviršiai
Gremžtuku arba metaliniu šepečiu pašalinkite atplaišas. Jei reikia, paviršių nuplaukite pelėsių šalinimo priemone Tikkurila Homeenpoisto pagal instrukcijas. Pašalinkite nuo ankstesnio apdorojimo išlikusią plėvelę. Aliejuojamas paviršius turi būti sausas, kad aliejus geriau įsiskverbtų į medieną ir aliejuotas paviršius greičiau išdžiūtų.
Dengimas
Paruoškite reikiamą kiekį vienos partijos aliejaus, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Prieš naudodami aliejų gerai išmaišykite, taip pat pamaišykite naudodami. Aliejuokite 1 sluoksniu teptuku, purkštuvu ar kempine, gerai įtrinkite, kad aliejus susigertų į medieną. Nuvalykite aliejaus perteklių. Siekiant išvengti aliejaus pertekliaus tepkite 2 sluoksniais, tolydžiais potėpiais, kad sluoksnis būtų vienodas. Lauko baldus aliejuokite 1 sluoksniu. Porėtus paviršius aliejuokite 2 sluoksniais. Aliejuojant prieplaukas, pasirūpinkite, kad aliejaus likučiai nepatektų į vandenį.
Aliejuokite antru sluoksniu po kelių valandų priklausomai nuo oro sąlygų, kai tik paviršius išdžiūsta. Kiekvienas aliejaus sluoksnis šiek tiek patamsina paviršių. Jei norite apdoroti paviršių nekeičiant jo spalvos, naudokite bespalvį aliejų Tikkurila Valtti Puuoljy. Nuolat atmosferos veikiamą paviršių gali prireikti kasmet peraliejuoti.
Įrankių valymas
Įrankius valykite su vaitspiritu 1050 arba įrankių valikliu Tikkurila Pensselipesu..

Paviršiaus priežiūra
Pirmąją savaitę po aliejavimo atsargiai naudokite aliejuotą paviršių. Jei reikia, po dviejų savaičių švelniu šepečiu ar šluoste nuvalykite paviršių. Nuvalykite nešvarų paviršių su valymo priemone Tikkurila Huoltopesu (1 dalis priemonės, 10 dalių vandens). Dideles dėmes ir labai nešvarius paviršius valykite stipresniu mišiniu (1 dalis priemonės, 1 dalis vandens). Po plovimo leiskite paviršiui išdžiūti.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS08
GHS08
GHS07
GHS07
Sudėtyje yra angliavandenilių, C9-C11, n-alkanų, izoalkanų, ciklinių alkanų, <2 % aromatinių angliavandenilių. Pavojinga. Degūs skystis ir garai. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 3-jod-2-propinilo butilkarbamato ir etilmetilketoksimo. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Stengtis neįkvėpti garų. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti atokiau nuo žiežirbų ir atviros liepsnos. Nerūkyti. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius / gruntinius vandenis ir dirvožemį. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Aliejaus likučiai turi būti sunaikinti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Savaiminio užsidegimo rizika! Naudojant medžiagines šluostes, popierinius rankšluosčius ir pan. valymo priemones kyla savaiminio užsidegimo pavojus. Dėl įsigėrusio aliejaus jos gali užsiliepsnoti po kelių valandų, todėl iki utilizavimo jas reikia laikyti pamerktas vandenyje uždarame metaliniame inde.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR 3 III.
sre130516 / ivk16062011 / hsa29042016 / akk180516 / 005 0428, 005 0429, 005 0430

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!