UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
25.03.2013
 

Valtti Kaluste aliejus medienai - purškiamas

Apibūdinimas
Skiediklinis aliejus medienos paviršiams išorėje.
Savybės
Skirtas dažyti medinius, ypač kietmedžio paviršius išorėje. Taip pat tinka lauke esančiai neapdorotai, impregnuotai ir terminiu būdu apdorotai medienai. Galutinę paviršiaus spalvą lemia natūrali medžio spalva. Papilkėję ir minkšti medienos paviršiai sugeria aliejų ir paviršius patamsėja.
Paskirtis
Sodo baldai, terasos, laiptai, tvoros, turėklai, molai, durys ir pan.

TECHNINIAI DUOMENYS
Tirpikliniai dažai Įrankiai purkštuvas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
1,5
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
2
m2/l
Spalva
Ruda.
Blizgumas
nenurodytas
Teorinė išeiga
Apie 1,5 - 2 m²/l, priklausomai nuo medienos poringumo. Šios purškiklio pakuotės pakanka dviems lauko kėdėms nualiejuoti.
Pakuočių dydžiai
400 ml.
Skiediklis
Vaitspiritas 1050
Įrankiai
Purkštuvu.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Paviršius išdžiūsta per kelias valandas. Įtakos džiuvimo trukmei turi paviršiaus poringumas, aliejaus kiekis. Antrą sluoksnį dengti galima nudžiuvus pirmajam.
Atsparumas atmosferos poveikiui
Nuolatinį atmosferos poveikį patiriančius paviršius reiktų perdažyti kartą per metus, arba kada iškyla būtinybė.
Sausasis likutis
25%.
Tankis
0.9 kg/l, ISO 2811
Sandėliavimas
Galima sandėliuoti ir transportuoti žemose temperatūrose. Laikyti sandariose talpose. Nepilnoje nesandarioje talpoje produkto savybės gali kisti.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas, medžio drėgnumas neturi viršyti 20%. Tinkama oro temperatūra - aukštesnė nei +5 °С, santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80%. Kadangi impregnuota mediena paprastai yra drėgna, ją reiktų džiovinti pusę metų prieš pirmą dažymą.
Paviršiaus paruošimas
Anksčiau nedažyti paviršiai:
Nuo paviršiaus nuvalykite dulkes, purvą ir kitus nešvarumus. Anksčiau dažytus paviršius plaukite Homeenpoisto arba Tehopesu valikliu.
Anksčiau aliejuoti paviršiai:
Gremžtuku arba metaliniu šepečiu pašalinkite medžio nuoplaišas. Purvinus ir pelėsiais apėjusius paviršius plaukite Homeenpoisto arba Tehopesu valikliu. Vadovaukitės pateiktomis instrukcijomis. Jei ant seno paviršiaus matoma aiški, blizganti plėvelė, ją reikėtų pilnai pašalinti. Dažomas paviršius turi būti sausas, nes drėgnas medis sunkiau įgeria aliejų ir ilgiau džiūsta drėgnomis sąlygomis.
Dengimas
Aliejų prieš naudojimą būtinai gerai suplakite, paplakite ir darbo metu. Aliejuokite purkštuvu. Stenkitės dažyti vientisai visu plotu, taip išvengsite nepageidaujamo sluoksnių persidengimo. Praėjus 30 min. po dažymo, pūkų neturinčia šluoste nuvalykite aliejaus perteklių nuo medžio paviršiaus. Dažniausiai užtenka vieno sluoksnio, nebent mediena yra labai porėta, tokiu atveju reikia dengti 2 sluoksniais. Aliejumi apdorotas paviršius patamsėja, ypač jei mediena yra pilka ar sena. Kiekvienas apdorojimas aliejumi patamsina medį. Jeigu patamsėjimas, kokį suteikia Valtti Kaluste yra nepageidaujamas, naudokite skaidrų aliejų Valtti Puuöljy.
Lauke esančius paviršius gali reikėti perdažyti kiekvienais metais.
Įrankių valymas
Nuplaukite darbo įrankius Tikkurila Pensselipesu (įrankių valiklis).
Paviršiaus priežiūra
Normaliomis sąlygomis paviršius galutinai įgeria aliejų per savaitę, tad šiuo periodu valyti reikia labai atsargiai, naudojant švelnią drėgną šluostę, švelnų šepetį.
Vėliau užterštą paviršių galima plauti skiesta priemone Huoltopesu (1 dalis Huoltopesu ir 10 dalių vandens), ypač suterštas vietas galima plauti stipriu Huoltopesu ir vandens skiediniu (1:1).

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Harmful
Kenksminga, Xn
Highly flammable
Labai degi, F
Sudėtyje yra angliavandenilių, C9, aromatinių angliavandenilių,, C9, C11, n-alkanų, izoalkanų, ciklinių, <2% aromatinių. Tolilfluanido ir propano/butano. Degus. Kenksminga įkvėpus. Kenksmingas, gali pakenkti plaučiams. Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių - Nerūkyti. Stenkitės neįkvėpti garų. Venkite statinės elektros iškrovų. Venkite garų / aerozolių. naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Nepilti į kanalizaciją. Saugoti nuo vaikų. Gali sukelti alerginę reakciją. Pakuotėje yra aukštas slėgis. Nelaikyti pakuotės saulės šviesos temperatūroje arba aukštesnėje nei 50 °C temperatūroje. Nepažeiskite pakuotės, nedeginkite net tuščios taros. Nepurkšti į atvirą liepsną ar ant karštos medžiagos.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Savaiminio užsidegimo pavojus! Tekstilės medžiagos su dažų likučiais bei dažų dulkės gali savaime užsidegti. Šias medžiagas prieš sunaikinant reikia saugoti atskirai pamerktas vandenyje, išdžiovinti lauke arba iš karto sudeginti.
TRANSPORTAVIMAS
-
IB150402 / ivk16062011 / hsa29122011 / niear310811 / 005 0428, 005 0429, 005 0430