Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
 

Valtti Plus Terassiöljy

Stulbinantis atsparumas visais metų laikais

Vandeninis lauko medienos aliejus su specialiais pigmentais, pagamintas natūralių aliejų pagrindu. Pasižymi išskirtiniu atsparumu atmosferos poveikiui.Vandeniniai dažaiĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
5
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
15
m2/l

Sodri spalva

Specialūs aliejuje esantys pigmentai suteikia paviršiui sodrią spalvą. Galimos trys spalvos: ruda, pilka ir juoda.

Medinių paviršių apsauga

Aliejus saugo medieną nuo UV spindulių, drėgmės ir purvo, neleidžia jai skilinėti. Skirtas terasoms, lauko baldams, prieplaukoms, laiptams ir kt.

Lengva aliejuoti

Paviršius išdžiūsta per kelias valandas, todėl aliejavimo procesas neužtrunka ilgai. Galite dengti teptuku ar kempine.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
04.05.2016
 

Valtti Plus Terassiöljy - vandeninis lauko medienos aliejus

Apibūdinimas
Vandeninis lauko medienos aliejus su specialiais pigmentais, pagamintas natūralių aliejų pagrindu.
Savybės
Saugo medieną nuo UV spindulių, drėgmės ir purvo, neleidžia jai skilinėti.
Paskirtis
Skirtas lauko medienos aliejavimui. Kietmedžio, impregnuotai, terminiu būdu apdorotai, anksčiau aliejuotai ir neapdorotai medienai. Terasoms, lauko baldams, prieplaukoms, laiptams.

TECHNINIAI DUOMENYS
Vandeniniai dažai Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
5
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
15
m2/l
Spalva
Ruda, pilka, juoda.
Blizgumas
nenurodytas
Teorinė išeiga
5-7 m²/l seniems mediniams paviršiams, 7-15 m²/l naujiems mediniams paviršiams.
Pakuočių dydžiai
0,9 l, 2,7 l ir 9 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai
Teptukas arba kempinė.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Paviršius išdžiūsta per kelias valandas. Įtakos džiūvimo trukmei turi paviršiaus porėtumas ir aliejaus kiekis. Kitą sluoksnį galima dengti nudžiūvus pirmajam.
Atsparumas atmosferos poveikiui
Nuolat atmosferos veikiamą paviršių gali prireikti kasmet peraliejuoti.
Sausasis likutis
Apie 21 proc.
Tankis
Apie 1,0 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas
Atidarius pakuotę negalima ilgai laikyti. Saugokite nuo šalčio. Atidarius pakuotę reikia sunaudoti per vieną sezoną, nes gali pakisti savybės.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc., kad aliejus gerai įsiskverbtų į medieną. Kadangi impregnuota mediena paprastai yra drėgna, rekomenduojame aliejuoti po 6 mėn. medienos džiūvimo laikotarpio. Paviršiaus, aplinkos ir aliejaus temperatūra dengiant ir paviršiui džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.
Paviršiaus paruošimas
Anksčiau nealiejuoti paviršiai
Pašalinkite nešvarumus, pelėsį ir atplaišas. Paviršių nuplaukite valymo priemone Tikkurila Terassi-ja Kalustepesu pagal instrukcijas.

Anksčiau aliejuoti paviršiai
Gremžtuku arba metaliniu šepečiu pašalinkite atplaišas. Jei reikia, paviršių nuplaukite valymo priemone Tikkurila Terassi-ja Kalustepesu pagal instrukcijas. Pašalinkite nuo ankstesnio apdorojimo išlikusią plėvelę.
Dengimas
Prieš naudodami aliejų gerai išmaišykite, taip pat pamaišykite naudodami. Aliejuokite teptuku ar kempine, gerai įtrinkite, kad aliejus susigertų į medieną. Nuvalykite aliejaus perteklių. Siekiant išvengti aliejaus pertekliaus tepkite tolydžiais potėpiais, kad sluoksnis būtų vienodas. Lauko baldus aliejuokite 1 sluoksniu. Porėtus paviršius aliejuokite 2 sluoksniais. Kai baigsite aliejavimo darbus, pasirūpinkite, kad aliejaus likučiai nepatektų į vandenį. Aliejuokite antru sluoksniu po kelių valandų priklausomai nuo oro sąlygų, kai tik paviršius išdžiūsta. Kiekvienas aliejaus sluoksnis šiek tiek patamsina paviršių. Nuolat atmosferos veikiamą paviršių gali prireikti kasmet peraliejuoti.
Įrankių valymas
Naudokite įrankių valiklį Tikkurila Pensselipesu arba plaukite vandeniu ir muilu.
Paviršiaus priežiūra
Pirmąją savaitę po aliejavimo atsargiai naudokite aliejuotą paviršių. Jei reikia, po dviejų savaičių švelniu šepečiu ar šluoste nuvalykite paviršių. Nuvalykite nešvarų paviršių su valymo priemone Tikkurila Huoltopesu (1 dalis priemonės, 10 dalių vandens). Dideles dėmes ir labai nešvarius paviršius valykite stipresniu mišiniu (1 dalis priemonės, 1 dalis vandens). Po plovimo leiskite paviršiui išdžiūti.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra reakcijos masė: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) ir kobalto bis (2-etilheksanoato) ir 3-jod-2-propinilbutilkarbamato. Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius / gruntinius vandenis ir dirvožemį. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Aliejaus likučiai turi būti sunaikinti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Savaiminio užsidegimo rizika! Naudojant medžiagines šluostes, popierinius rankšluosčius ir pan. valymo priemones kyla savaiminio užsidegimo pavojus. Dėl įsigėrusio aliejaus jos gali užsiliepsnoti po kelių valandų, todėl iki utilizavimo jas reikia laikyti pamerktas vandenyje uždarame metaliniame inde.
TRANSPORTAVIMAS
Neklasifikuojamas.
-

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!