Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
 

Valtti Puuöljy Akva

Naujos kartos vandeninė apsaugos priemonė

Vandeninis lauko medienos aliejus, pagamintas natūralių aliejų pagrindu. Saugo medieną nuo atmosferos poveikio. Spalvinamas.


Vandeniniai dažaiĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
5
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
15
m2/l

Suteikite norimą spalvą

Šis aliejus spalvinamas pagal skaidrių spalvų spalvyną "Tikkurila Valtti". Galite rinktis iš 40 įvairių lauko medienai tinkančių spalvų.

Įvairių paviršių aliejavimui

Tinka aliejuoti kietmedžio, impregnuotą, terminiu būdu apdorotą, anksčiau aliejuotą ir neapdorotą medieną. Skirta terasoms, lauko baldams, prieplaukoms, laiptams.

Lengva aliejuoti

Vandeninis aliejus yra beveik bekvapis, jis giliai įsigeria į medieną. Su šiuo aliejumi labai patogu dirbti, kadangi aliejaus likučius lengvai nuplausite muilu ir vandeniu.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
28.06.2018
 

Valtti Puuöljy Akva - vandeninis lauko medienos aliejus

Apibūdinimas
Vandeninis vaško turintis lauko medienos aliejus, pagamintas augalinių aliejų pagrindu. Saugo medieną nuo drėgmės bei purvo ir mažina jos skilinėjimą.
Savybės

Tinka niekuo nedengtai ir anksčiau aliejuotai lauko medienai, giluminiu būdu impregnuotai, kietmedžio, termiškai apdorotai ir neapdorotai medienai.

Paskirtis
Skirtas lauko baldams, terasoms, laiptams ir prieplaukoms.

TECHNINIAI DUOMENYS
Vandeniniai dažai Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
5
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
15
m2/l
Bazė
EC
Spalva
Bespalvis. Spalvinama pagal dažyvių spalvyną „Valtti“.
Blizgumas
nenurodytas
Teorinė išeiga

Sena ir naudota mediena – 5–7 m2/l . Nauja ir geros būklės naudota mediena – 7–15 m2/l.

Pakuočių dydžiai
0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai
Teptukas arba kempinė.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)

Paviršių galima liesti po kelių valandų. Džiūvimo trukmė priklauso nuo paviršiaus akytumo ir naudojamo aliejaus kiekio.

Atsparumas atmosferos poveikiui
Naudokite spalvintą aliejų, nes jis atsparesnis atmosferos poveikiui nei bespalvis. Peraliejuokite, kai būtina. Nuolat atmosferos veikiamą paviršių rekomenduojama peraliejuoti kasmet.
Sausasis likutis
21 proc.
Tankis
1 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas
Dengiamas paviršius turi būti sausas. Medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc., nes šlapia mediena nesugeria aliejaus ir jis lėtai džiūsta. Giluminiu būdu impregnuota mediena dažniausiai būna drėgna, todėl ją rekomenduojama dengti po 6 mėn. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Niekuo nedengtas paviršius
Pašalinkite dulkes, nešvarumus ir atplaišas. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Terassi- ja Kalustepesu“ pagal instrukciją.

Anksčiau aliejuotas paviršius
Grandikliu ir (arba) plieniniu šepečiu pašalinkite atplaišas. Paviršių nuvalykite ir, jei reikia, nuplaukite plovikliu „Terassi- ja Kalustepesu“ pagal instrukciją. Jei paviršiuje vis dar matoma ankstesnės dangos plėvelė, prieš aliejuodami ją pašalinkite.
Paviršiaus paruošimas
Anksčiau nealiejuoti paviršiai
Pašalinkite nešvarumus, pelėsį ir atplaišas. Paviršių nuplaukite valymo priemone Tikkurila Terassi-ja Kalustepesu pagal instrukcijas.

Anksčiau aliejuoti paviršiai
Gremžtuku arba metaliniu šepečiu pašalinkite atplaišas. Jei reikia, paviršių nuplaukite valymo priemone Tikkurila Terassi-ja Kalustepesu pagal instrukcijas. Pašalinkite nuo ankstesnio apdorojimo išlikusią plėvelę.
Dengimas
Prieš naudodami aliejų gerai išmaišykite, taip pat permaišykite dengdami. Denkite teptuku arba kempine, gerai įtrinkite, kad aliejus vienodai susigertų į medieną. Nesusigėrusį aliejų nuvalykite. Tolygiai padenkite visą lentą nedarydami pertraukų, kad spalva būtų vienoda. Denkite 1 sluoksnį.

Aliejumi padengta mediena patamsėja.

Peraliejuokite, kai būtina. Nuolat atmosferos veikiamą paviršių rekomenduojama peraliejuoti kasmet.
Įrankių valymas
Įrankius plaukite vandeniu ir muilu.
Paviršiaus priežiūra
Maždaug savaitę aliejuotą paviršių naudokite atsargiai, kol jis galutinai nesutvirtėjo ir neįgavo reikiamo patvarumo. Jei reikia, maždaug po 2 d. nešvarų paviršių galima švelniai valyti minkštu šepečiu arba plovimo šepečiu. Vėliau nešvarų paviršių galima plauti plovikliu „Talon Huoltopesu“, naudokite 1 dalį ploviklio ir 10 dalių vandens. Labai nešvariam ir dėmėtam paviršiui plauti naudokite 1 dalį ploviklio ir 1 dalį vandens. Nuplautą paviršių nuskalaukite ir leiskite išdžiūti.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 3-jod-2-propinilbutilkarbamato. Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Pastaba! Naudojant medžiagines šluostes, popierinius rankšluosčius ir pan. valymo priemones kyla savaiminio užsidegimo pavojus. Dėl įsigėrusių medžiagų jos gali užsiliepsnoti po kelių valandų, todėl iki utilizavimo jas reikia laikyti pamerktas vandenyje uždarame metaliniame inde.
TRANSPORTAVIMAS
-
-

Spalvos

Medienos dažyvių spalvynas „Valtti“

Valtti pusiau skaidrių priemonių medienai katalogą sudaro 40 atspalvių. Tai natūralioje aplinkoje puikiai derantys atspalviai, neuždažantys medienos rašto.

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!