Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
 

Valtti Puuöljy Akva

Naujos kartos vandeninė apsaugos priemonė

Vandeninis lauko medienos aliejus, pagamintas natūralių aliejų pagrindu. Saugo medieną nuo atmosferos poveikio. Spalvinamas.


Vandeniniai dažaiĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
5
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
15
m2/l

Suteikite norimą spalvą

Šis aliejus spalvinamas pagal skaidrių spalvų spalvyną "Tikkurila Valtti". Galite rinktis iš 40 įvairių lauko medienai tinkančių spalvų.

Įvairių paviršių aliejavimui

Tinka aliejuoti kietmedžio, impregnuotą, terminiu būdu apdorotą, anksčiau aliejuotą ir neapdorotą medieną. Skirta terasoms, lauko baldams, prieplaukoms, laiptams.

Lengva aliejuoti

Vandeninis aliejus yra beveik bekvapis, jis giliai įsigeria į medieną. Su šiuo aliejumi labai patogu dirbti, kadangi aliejaus likučius lengvai nuplausite muilu ir vandeniu.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
04.05.2016
 

Valtti Puuöljy Akva - vandeninis lauko medienos aliejus

Apibūdinimas
Vandeninis lauko medienos aliejus, pagamintas natūralių aliejų pagrindu.
Savybės

Saugo medieną nuo drėgmės ir purvo, neleidžia jai skilinėti.

Paskirtis
Skirtas lauko medienos aliejavimui. Kietmedžio, impregnuotai, terminiu būdu apdorotai, anksčiau aliejuotai ir neapdorotai medienai. Terasoms, lauko baldams, prieplaukoms, laiptams.

TECHNINIAI DUOMENYS
Vandeniniai dažai Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
5
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
15
m2/l
Bazė
EC
Spalva
Spalvinamas pagal skaidrių spalvų spalvyną Tikkurila Valtti.
Blizgumas
nenurodytas
Teorinė išeiga

5-7 m²/l - seniems mediniams paviršiams;

7-15 m²/l naujiems mediniams paviršiams.

Pakuočių dydžiai
0,9 l, 2,7 l ir 9 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai
Teptukas arba kempinė.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Paviršius išdžiūsta per kelias valandas. Įtakos džiūvimo trukmei turi paviršiaus porėtumas ir aliejaus kiekis. Kitą sluoksnį galima dengti nudžiūvus pirmajam.
Atsparumas atmosferos poveikiui
Rekomenduojame naudoti spalvintą aliejų, kuris užtikrina geresnį atsparumą atmosferos poveikiui. Nuolat atmosferos veikiamą paviršių gali prireikti kasmet peraliejuoti.
Sausasis likutis
Apie 21 proc.
Tankis
1.0 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas
Atidarius pakuotę negalima ilgai laikyti. Saugokite nuo šalčio. Atidarius pakuotę reikia sunaudoti per vieną sezoną, nes gali pakisti savybės.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc., kad aliejus gerai įsiskverbtų į medieną. Kadangi impregnuota mediena paprastai yra drėgna, rekomenduojame aliejuoti po 6 mėn. medienos džiūvimo laikotarpio. Paviršiaus, aplinkos ir aliejaus temperatūra dengiant ir paviršiui džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.
Paviršiaus paruošimas
Anksčiau nealiejuoti paviršiai
Pašalinkite nešvarumus, pelėsį ir atplaišas. Paviršių nuplaukite valymo priemone Tikkurila Terassi-ja Kalustepesu pagal instrukcijas.

Anksčiau aliejuoti paviršiai
Gremžtuku arba metaliniu šepečiu pašalinkite atplaišas. Jei reikia, paviršių nuplaukite valymo priemone Tikkurila Terassi-ja Kalustepesu pagal instrukcijas. Pašalinkite nuo ankstesnio apdorojimo išlikusią plėvelę.
Dengimas
Prieš naudodami aliejų gerai išmaišykite, taip pat pamaišykite naudodami. Aliejuokite 1 sluoksniu teptuku ar kempine, gerai įtrinkite, kad aliejus susigertų į medieną. Porėtus paviršius aliejuokite 2 sluoksniais. Siekiant išvengti aliejaus pertekliaus tepkite tolydžiais potėpiais, kad sluoksnis būtų vienodas. Lauko baldus aliejuokite 1 sluoksniu. Aliejuojant prieplaukas, pasirūpinkite, kad aliejaus likučiai nepatektų į vandenį. Aliejuokite antru sluoksniu po kelių valandų priklausomai nuo oro sąlygų, kai tik paviršius išdžiūsta. Kiekvienas aliejaus sluoksnis šiek tiek patamsina paviršių. Nuolat atmosferos veikiamą paviršių gali prireikti kasmet peraliejuoti.
Įrankių valymas
Naudokite įrankių valiklį Tikkurila Pensselipesu arba plaukite vandeniu ir muilu.
Paviršiaus priežiūra
Pirmąją savaitę po aliejavimo atsargiai naudokite aliejuotą paviršių. Jei reikia, po dviejų savaičių švelniu šepečiu ar šluoste nuvalykite paviršių. Nuvalykite nešvarų paviršių su valymo priemone Tikkurila Huoltopesu (1 dalis priemonės, 10 dalių vandens). Dideles dėmes ir labai nešvarius paviršius valykite stipresniu mišiniu (1 dalis priemonės, 1 dalis vandens). Po plovimo leiskite paviršiui išdžiūti.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra reakcijos masė: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) ir kobalto bis (2-etilheksanoato) ir 3-jod-2-propinilbutilkarbamato. Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius / gruntinius vandenis ir dirvožemį. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Aliejaus likučiai turi būti sunaikinti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Savaiminio užsidegimo rizika! Naudojant medžiagines šluostes, popierinius rankšluosčius ir pan. valymo priemones kyla savaiminio užsidegimo pavojus. Dėl įsigėrusio aliejaus jos gali užsiliepsnoti po kelių valandų, todėl iki utilizavimo jas reikia laikyti pamerktas vandenyje uždarame metaliniame inde.
TRANSPORTAVIMAS
Neklasifikuojamas.
sre130516 / akk190516 / mli171106 / lko191106 / 256 0070

Spalvos

Medienos dažyvių spalvynas „Valtti“

Valtti pusiau skaidrių priemonių medienai katalogą sudaro 40 atspalvių. Tai natūralioje aplinkoje puikiai derantys atspalviai, neuždažantys medienos rašto.

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!