UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
18.12.2014
 

Varma

Apibūdinimas
Greitai džiūstantis sukibimą gerinantis gruntas.
Savybės

Tinko, betono, glaistytų, gipso, medžio plaušo ir medžio drožlių plokščių paviršių gruntavimui. Rekomenduojama gruntuoti prieš dažant dažais Tikkurila Harmony, Joker, Remontti-Ässä ar Lumi. Naujų ir anksčiau dažytų paviršių gruntavimui. Tinka gruntavimui prieš tapetavimą. Rekomenduojama, kad prieš gruntavimą naudojamas glaistas būtų sustiprintas cementu ir lengvai netirptų vandenyje. Taip pat tinka cinkuotiems paviršiams

Paskirtis
Vidaus sienų ir lubų gruntavimui. Ypač kai reikalingas geras sukibimas su paviršiumi, pavyzdžiui, gruntuoti prieš tapetavimą.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai luboms ir sienoms patalpose Visiškai matiniai dažai Vandeniniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai purkštuvas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
5
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
11
m2/l
Bazė
AP
Spalva
Balta. Gali būti spalvinami pagal vidaus spalvyną Tikkurila Symphony šviesiais atspalviais. Nudažyto paviršiaus spalva gali skirtis nuo pavyzdžio.
Blizgumas
Visiškai matinis
Statybinių medžiagų emisijos klasė
M1
Teorinė išeiga
5-7 m²/l įgeriantiems paviršiams, 9-11 m²/l neįgeriantiems paviršiams
Pakuočių dydžiai
2,7 l ir 9 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai

Volelis arba purkštuvas.


Beoriam purkštuvui naudokite 0,015“-0,021“ (0,38-0,53 mm) antgalio tipą, skiesti iki 0-5 tūrio proc.

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)

Dulkės nelimpa po 0,5 val. Galima perdažyti po 2-4 val. Tapetus galime dengti kitą dieną

Cheminis atsparumas
Atsparus valikliams ir silpniems tirpikliams, pavyzdžiui, vaitspiritui
Atsparumas šveitimui
II klasė, SFS-EN 13300, ISO 11998
Atsparumas karščiui
85 oC, ISO 4211-3
Sausasis likutis
apie 35 proc.
Tankis
Apie 1,4 kg/l, ISO 2811
Sandėliavimas
Saugokite nuo šalčio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.
Paviršiaus paruošimas
Nauji paviršiai
Pašalinkite nešvarumus ir dulkes. Nuglaistykite paviršių tinkamu glaistu. Jei reikia, pašlifuokite išdžiūvusį paviršių, pašalinkite šlifavimo dulkes.

Anksčiau dažyti paviršiai
Pašalinkite dulkes ir nešvarumus. Anksčiau dažytus paviršius nuplaukite valymo priemone Tikkurila Maalipesu, nuskalaukite vandeniu. Trūkius ir skyles užpildykite tinkamu glaistu. Paviršių pašlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.
Dengimas
Prieš naudodami gruntą gerai išmaišykite, taip pat pamaišykite naudodami. Jei reikia, skieskite vandeniu. Denkite 1-2 sluoksniais voleliu ar purkštuvu. Dažykite su Tikkurila Harmony, Joker, Remontti-Ässä ar Lumi.
Įrankių valymas
Nuo įrankių pašalinkite grunto likučius, naudokite įrankių valiklį Tikkurila Pensselipesu arba plaukite vandeniu.
Paviršiaus priežiūra
Jei reikia, bet ne anksčiau, kaip praėjus 1 mėn. po dažymo minkšta drėgna šluoste arba kempine paviršių valykite neutralia valymo priemone (pH 6-8). Vadovaukitės valymo priemonės gamintojo pateiktomis maišymo santykio instrukcijomis. Paviršius po valymo turi išdžiūti.
Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja apytiksliai po 1 mėn,, todėl iki tol reikia elgtis atsargiai. Tuo atveju, jei reikės paviršių pavalyti anksčiau minėto termino, rekomenduojamas lengvas valymas švelnia kempine arba drėgna šluoste.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
Kategorija A/g. Leistinas LOJ kiekis– 30 g/l. Didžiausias LOJ kiekis grunte – iki 30 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono ir reakcijos masė: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Grunto likučiai turi būti sunaikinti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
Neklasifikuojamas.
-