Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
Avainlippu
 

Vinha

Medinių fasadų dažai

Pusiau matiniai, vandeniu skiedžiami lauko dažai, nepaslepiantys medienos tekstūros ir puikiai saugantys nuo drėgmės bei UV spindulių.


KiiltäväMatta
Dažai sienoms laukeVandeniniai dažaiĮrankiai purkštuvasĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
4
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
10
m2/l

Atsparumas estremalioms oro sąlygoms

Vinha dažai sukurti taip, kad apdorotas paviršius atlaikytų net ir itin ekstremalias oro sąlygas. Paviršius išlieka tvirtas ir gražus visais metų laikais. Dažai suformuoja vandeniui atsparią plėvelę, kuri taip pat pasižymi geru garų pralaidumu. 

Išlaiko medienos raštą

Vinha dažai neuždažo natūralaus medienos rašto, todėl mediniai fasadai atrodo ne tik spalvotai, bet ir natūraliai.

Įvairūs paviršiai

Produktas skirtas dažyti naujus arba anksčiau Vinha ar kitais lesiruojamais dažais padengtus medinius paviršius. Taip pat tinka anksčiau pramoniniu būdu gruntuotiems mediniams paviršiams.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
02.05.2014
 

Vinha - spalvinami dažai medienai

Apibūdinimas
Pusiau matiniai, vandeniu skiedžiami lauko dažai, nepaslepiantys medienos tekstūros ir puikiai saugantys nuo drėgmės bei UV spindulių.
Savybės
Skirta dažyti naujus arba anksčiau Vinha arba kitais pusiau skaidriais dažais padengtus medinius paviršius. Taip pat tinka anksčiau pramoniniu būdu gruntuotiems mediniams paviršiams.
Paskirtis
Skirta medinių lauko sienų, medinių langų rėmų, apkalų lentų ir kitų panašių medinių paviršių išorėje dažymui.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai sienoms lauke Pusiau matiniai dažai Vandeniniai dažai Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
4
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
10
m2/l
Bazė
VVA ir VC
Spalva
Pagal Vinha spalvų katalogą.
Blizgumas
Pusiau matinis
Teorinė išeiga

Pjautos medienos paviršiui: 4–6 m²/l; obliuotam ir dažytam paviršiui: 8–10 m²/l.

Pakuočių dydžiai
0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai

Dažyti teptuku arba purškiant. Rekomenduojama dažyti poliesterio ir nailono sudėties teptukais.

Beorio purkštuvo antgalio skersmuo 0.018"-0.023". Dažus galima skiesti iki 10 % tūrio.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Paviršius nelimpa po 1 val. Pakartotinai dažyti galima po 2 val. Džiūvimo trukmė ilgėja esant žemesnei temperatūrai ir didesniam oro drėgnumui.
Atsparumas atmosferos poveikiui
Geras, taip pat ir pramoninėje aplinkoje.
Sausasis likutis
Apie 30-37%, priklauso nuo spalvos.
Tankis
Apie 1.1-1.2 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas
Saugoti nuo šalčio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas, oro temperatūra aukštesnė nei +5°C, santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80%.
Paviršiaus paruošimas
Nedažyti paviršiai: nuo paviršių nuvalykite dulkes, pelėsius, vašką, rudis ir purvą. Pašalinkite medžio nuoplaišas ir dažų likučius plieniniu šepečiu. Purvinus ir pelėsiais apėjusius paviršius valykite su Homeenpoisto laikydamiesi instrukcijos nurodymų. Rūdijančias metalines dalis (pvz., vinių galvutes) padengti antikoroziniu gruntu Rostex Super. Blizgius paviršius šlifuokite iki matiškumo. Įsitikinkite, kad visi paviršiai kruopščiai paruošti prieš gruntavimą ir dažymą. Įsitikinkite, kad medžio fasadinės lentos, plokštės tvirtinamos su atspariais korozijai tvirtinimo elementais.
PASTABA! Spalvos pakitimai matomi dienos šviesoje, gali atsirasti dėl temperatūros ir drėgmės svyravimų. Ypatingas dėmesys paviršiaus paruošime turėtų būti skiriamas ąžuolui, tikui, kedrui, eglei, raudonmedžiui ir idigbo ir t.t. kurių sudėtyje yra naftos ir vandenyje tirpaus tanino, kuris gali pabloginti džiuvimo arba paviršiaus sukibimo sąlygas.
Gruntavimas
Jei yra galimybė, ankstyvoje statybų stadijoje šviežią medieną nugruntuokite statybiniu antiseptiku Valtti Base arba Valtti Akvabase.
PASTABA! Visi vidaus darbams skirti medienos paviršiai turi būti nugruntuoti antiseptiku Valtti Base arba Valtti Akvabase, jeigu prieš tai nebuvo apdoroti arba impregnuoti.
Dengimas
Dažus prieš naudojimą būtinai gerai išmaišykite, permaišykite bedirbdami. Nors dažų paprastai skiesti nereikia, jei reikia, galite atskiesti vandeniu. Naujus paviršius dažykite 2 sluoksniais teptuku arba purkštuvu. Anksčiau dažytus paviršius dažykite 1-2 sluoksniais, priklausomai nuo paviršiaus spalvos ir būklės. Impregnuotą medieną dengdami šviesiais atspalviais dažykite 2-3 sluoksniais.
Norėdami išvengti spalovos skirtumų, vientiso ploto dažymui pasiruoškite pakankamą kiekį dažų vienoje talpoje. Pjautus medienos galus apdorokite ypatingai kruopščiai.
Įrankių valymas
Po panaudojimo iškart nuplaukite darbo įrankius vandeniu.
Paviršiaus priežiūra
Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja tik po mėnesio, todėl iki tol valyti reikia labai atsargiai. Tuo atveju, jei reikės paviršių pavalyti anksčiau minėto termino, rekomenduojamas lengvas valymas drėgna šluoste arba švelniu šepečiu.
Užterštą paviršių galima plauti skiesta priemone Huoltopesu (1 dalis Huoltopesu ir 10 dalių vandens), tačiau ne anksčiau kaip po mėnesio nuo dažymo. Ypač suterštas vietas galima plauti stipriu Huoltopesu ir vandens skiediniu (1:1). Nuvalytus paviršius perplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
A/e subkategorija. Maksimalus LOJ kiekis paruoštame naudojimui aliejuje < 130 g/l (2010).

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Sudėtyje yra 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti odos alerginę reakciją. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Neįkvėpti garų ir aerozolių. Mūvėti apsaugines pirštines. Užtikrinti pakankamą ventiliaciją. Venkite kontakto su oda. Patekus ant odos nuplauti muilu ir vandeniu. Sudėtyje yra nedidelis kiekis jautrinamųjų medžiagų: 3-jod-2-propinilbutilkarbamato, 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ono ir reakcijos masės: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7], ir 2-metil-2Hisothiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3: 1).
VINHA_SDL_2017 04 11

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR 9 III.
IB150821 / jha281210 / akk291210 / hsa170413 / 300-

Spalvos

Vinha katalogas

Vinha katalogą sudaro 30 natūralių spalvų, derančių prie kintančių metų laikų aplinkos.

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!