Tikkurila ColorUP! programos naudojimo sąlygos


Šios naudojimosi sąlygos (toliau - Sąlygos) reglamentuoja „Tikkurila“ ColorUP! programos (ColorUP!) naudojimą bei visas su tuo susijusias paslaugas. „Tikkurila“ ColorUP! – tai interneto taikomoji programa, leidžianti vartotojams pritaikyti tam tikrus „Tikkurila“ spalvų rinkinius ir atspalvius prie jau gamintojo siūlomų paveikslėlių ir paveikslėlių, kuriuos vartotojas įkels į ColorUP! programą. Norėdami naudotis ColorUP! programa ir joje esančia medžiaga (Papildoma medžiaga), turite sutikti su šiomis ir kitomis susijusiomis sąlygomis, pvz., Privatumo politika. Papildoma medžiaga apima visus atspalvius, spalvų paletes ir spalvų rinkinių elementus (įskaitant, tačiau neapsiribojant RGB reikšmėmis, pavadinimais, kodais) bei gamintojo siūlomus paveikslėlius, įskaitant, tačiau jais neapsiribojant.

Jeigu nesutinkate su šiomis ir kitomis susijusiomis sąlygomis ir strategijomis, neturite teisės naudotis ColorUP! ir (arba) Papildoma medžiaga.

„Tikkurila“ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias Sąlygas, ColorUP! priemonę ir Papildomą medžiagą bei visas su tuo susijusias paslaugas. Jei po pakeitimų ir toliau naudositės ColorUP!, bus laikoma, kad sutinkate su atnaujintomis Sąlygomis. „Tikkurila“ stengiasi, kad vartotojai būtų informuoti apie svarbius šių Sąlygų pakeitimus.

Šiose Sąlygose apie „Tikkurila“ pateikiama informacija gali būti taikoma ir „Tikkurila“ Oyj ar bet kuriai kitai iš grupės įmonių.

Leidžiamas naudojimas

Šios Sąlygos suteikia ribotą ir neperleidžiamą teisę naudoti ColorUP! programą ir Papildomą medžiagą.

Turite teisę platinti ir per ColorUP! dalintis Papildoma medžiaga ir Papildomos medžiagos pakeitimais tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais.

Neturite teisės:

  1. platinti „Tikkurila“ ColorUP! ar šios programos kopijų;

  2. parduoti, nuomoti, platinti ar suteikti bet kokias teises į „Tikkurila“ ColorUP! programą ar Papildomą medžiagą;

  3. bet kokiais tikslais dekompiliuoti, taikyti apgrąžos inžinerijos principą ar kitaip analizuoti ColorUP! priemonės ar jos dalies kodą;

  4. keisti ColorUP! ar kurti jos antrinius kūrinius;

  5. šalinti arba keisti su ColorUP! arba Papildoma medžiaga susijusius pranešimus apie autorinių teisių apsaugą.

Intelektinės nuosavybės teisės

ColorUP! programą ir Papildomą medžiagą saugo intelektinę nuosavybę reglamentuojantys teisės aktai, tarptautinės intelektinės nuosavybės teisių sutartys ir susitarimai. Teises į ColorUP! priemonę ir Papildomą medžiagą, pvz., vaizdus, pavadinimus ir simbolius, siejamus su „Tikkurila“ prekėmis ir paslaugomis, kurias saugo prekių ženklai ar dizainas, autorinės teisės ar kitokios teisės, turi „Tikkurila“ arba tretieji asmenys. Jums nesuteikiama jokia tiesioginė ar netiesioginė teisė ar licencija naudoti „Tikkurila“ arba trečiųjų asmenų intelektinę nuosavybę (autorinių ar kitų teisių saugomus prekių ženklus ir dizaino elementus, ar bet kokius kitus „Tikkurila“ ir tretiesiems asmenims priklausančius elementus, nurodytus ColorUP! arba Papildomoje medžiagoje arba susijusius su ColorUP! arba Papildoma medžiaga), išskyrus šiose Sąlygose aiškiai nurodytas naudojimo taisykles.

Įkeldami į ColorUP! programą vaizdus ar bet kokią kitą medžiagą, įmonei „Tikkurila“ ir jos vardu su ColorUP! programa susijusias paslaugas teikiantiems tretiesiems asmenims suteikiate neišimtinę ir neatlygintiną teisę įkeltą medžiagą naudoti neribotoje teritorijoje tiesioginiais ColorUP! programos tikslais. Prisiimate pilną atsakomybę bendrovės „Tikkurila“ atžvilgiu dėl teisėto medžiagos perkėlimo į ColorUP! programą, nepažeidžiant trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės ar kitų teisių.

Atsakomybės ribos

ColorUP! ir visa programoje esanti medžiaga pateikiama esamos būklės, be jokių garantijų. „Tikkurila“ neatsako už jokius ColorUP! programos veikimo sutrikimus ar nutraukimą ir neprivalo taisyti programoje ColorUP! pastebėtų klaidų. „Tikkurila“ neatsako už medžiagos, kurią įkėlėte į ColorUP!, praradimą ar sunaikinimą. „Tikkurila“ neatsako už ColorUP! atitiktį kokybės standartams, programos tinkamumą konkrečiam tikslui ar jos technines problemas. Įspėjame, kad ColorUP! priemonėje pateikti atspalviai gali skirtis nuo tikrų „Tikkurila“ produktų spalvų.

„Tikkurila“ neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginę, netiesioginę, šalutinę, specifinę ar atsitiktinę žalą, išlaidas ar prarastas pajamas, susijusias su galimybe naudoti ar ColorUP! programą, Papildomą medžiagą ir susijusias paslaugas, arba faktiniu jų naudojimu.

Šias Sąlygas bei ColorUP! programos ir susijusių paslaugų naudojimą reglamentuoja Suomijos įstatymai, išskyrus nuostatas dėl taikytinos teisės, kurios reglamentuojamos vietos teisės aktų.

Privatumas

Kurdami ColorUP! programoje paskyrą, sutinkate, kad „Tikkurila“ galimai kaups, saugos ir naudos Jūsų duomenis pagal Privatumo politiką pvz., paslaugų teikimo ir plėtros, kokybės gerinimo bei vartotojų nuomonės išsiaiškinimo tikslais. Jūsų duomenys gali būti kaupiami ir rinkodaros tikslais, įskaitant, tačiau neapsiribojant, tiesioginę rinkodarą. Šiuo tikslu „Tikkurila“ gali savo nuožiūra dalintis Jūsų duomenimis su trečiaisiais asmenimis - partneriais. „Tikkurila“ turi teisę bet kada keisti šią Privatumo politiką be išankstinio įspėjimo. „Tikkurila“ stengiasi, kad vartotojai būtų informuoti apie svarbius Privatumo politikos pakeitimus.

Prieiga prie ColorUP!

„Tikkurila“ pasilieka teisę bet kada apriboti galimybę naudotis ColorUP! programa ir susijusiomis paslaugomis bei atlikti techninius ir kitokius ColorUP! darbo režimų pakeitimus. „Tikkurila“ turi teisę kontroliuoti medžiagos, kurią įkeliate į ColorUP! turinį bei perkelti arba pašalinti bet kokią medžiagą, kuri, „Tikkurila“ nuomone, galimai yra įžeidžiančio pobūdžio arba neteisėta, ar kitaip pažeidžia šias Sąlygas, tačiau „Tikkurila“ neprisiima jokios atsakomybės dėl vartotojų įkeltos medžiagos. Tęstinio Sąlygų pažeidimo atveju, „Tikkurila“ gali panaikinti Jūsų paskyrą.